Blogs

Resource guarding

Resource guarding is wanneer een hond op een bepaalde manier reageert wanneer deze in het bezit is van: eten, botten, speelgoed, spullen , bepaalde plekken zoals een bench of bed , anderen dieren of mensen. Of in het bezit wil komen van iets. De hond kan dan onder andere grommen, tanden laten zien of snappen.

De hevigheid van het gedrag dat hierbij gebruikt wordt hangt af van de waarde van het geen dat de hond bewaakt , zijn vorige leerervaringen en hoe de hond zich voelt.

Voor een hond daadwerkelijk zal aanvallen geeft deze een reeks afstand vergrotend signalen af. Deze zijn dus letterlijk bedoeld om de dreiging die in de ogen van de hond nadert op afstand te houden. Dit is geen “stout” gedrag maar een manier om te communiceren: ik waarschuw je, hou afstand.

Deze signalen die de hond afgeeft gaan van subtielere signalen omhoog op de escalatie-ladder naar zeer duidelijke signalen. Hoe beter je naar de signalen zal luisteren hoe eerder je kan anticiperen. Straf een hond nooit voor het afgeven van deze signalen. Je loopt dan de kans dat de hond ze niet meer gaat geven en dus direct kan gaan bijten.

Afstand vergrotende signalen zijn onder andere:
– Bevriezen ( doodstil langs iemand af staren met harde ogen )
– Haren omhoog
– Sneller eten ( ruw eten )
– Grommen
– Tanden laten zien
– Snappen ( opzettelijk mis bijten )
– Bijten

Reden van resource guarding kunnen zijn:

– Niet de juiste aandacht in het nest gehad vanuit de fokker. Het kan zijn dat de hond als pup heeft moeten strijden met nestgenootjes om voedsel. De hond is daardoor gevoelig geworden voor het ontwikkelen van recours guarding .

-Wanneer je dan als begeleider eten of voorwerpen van je hond af pakt kan het zijn dat de hond hier op reageert omdat de hond in het verleden al negatieve gevoelens hierbij heeft ervaren en dus doet wat hij geleerd heeft en beschermt makkelijk.

– Het kan ontstaan als je spullen van je hond hebt afpakt. voerbak wegnemen speelgoed afnemen en je hond niet op een positieve manier leren om los te laten.

– Je hand in de voerbak stoppen zonder enige reden die de hond dient.

– Het kan zijn dat een hond heeft moeten overleven op weinig eten of door wat voor reden dan ook weinig eten tot zich heeft kunnen nemen. De hond heeft dus honger ervaren.

Soorten van resource guarding kunnen zijn:

Voedsel verdedigen:

Deze vorm van verdedigen komt het meest voor. En kan er als volgt uit zien:

– De hond beschermt zijn voerbak
– De hond beschermt voedsel dat deze gevonden heeft
– De hond laat zich niets afpakken wat hij gepikt heeft en beschermt het

Sommige honden beschermen zelfs hun lege voerbak. De hond waarschuwt of bijt dus wanneer iemand in de buurt komt van het voedsel dat deze als waardevol beschouwd. Als een hond niet dreigt of bijt wanneer hij iets lekkers heeft zal dat nog niet uitsluiten dat de hond een bepaalde mate van beschermingsgedrag kan hebben. De vuistregel in het beschermen is dat de hond waarschuwt of bijt na aanleiding van hoe belangrijk en waardevol iets voor hem is. Zo kan het zijn dat een hond bij zijn droge brokken geen reactie geeft, maar bij vers vlees wel een reactie geeft.

Voorwerpen beschermen:

Deze vorm van bewaken kan ook weer bij iedere hond optreden. Ongeacht ras of leeftijd. Voorbeelden hiervan kunnen zijn:

– Speelgoed
– Gestolen was
– Niet eetbare items
– Stokken
– Botten en andere eetbare items
– Ballen
– Papiertje
– Vuilnis


Beschermen van de begeleider:

Sommige honden beschermen hun begeleider van andere mensen of honden. Niemand mag dan in de buurt komen en er mag geen interactie plaats vinden. Dit kan zowel binnen als buiten plaatsvinden. Dit gedrag wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd. Zo kan het zijn dat mensen denken dat hun hond hun beschermd. Sommige mensen vinden het zelfs grappig dat hun hond hen verdedigt en zijn er trots op. Dit gedrag wordt ook weleens als jaloers bestempeld. Het gedrag kan er zo uit zien:

– hond verdedigt als iemand zijn begeleider benaderd
– Als een andere hond nadert
– Als de begeleider een andere hond aandacht geeft


Locatie beschermen:

Dit zijn plekken die voor de hond een hoge waarde hebben. Zoals een perfect overzichtelijk plekje op de bank, een bench of zelfs de auto of het bed. De hond kan hierin ook nog onderscheidt maken tussen personen. Zo kan het zijn dat de vrouw bijvoorbeeld wel in bed mag komen liggen maar de man niet. Voorbeelden zijn:

– Slaapkamer
– Badkamer
– Bank
– Auto
– Bench
– Mand

Beschermen van het eigen lichaam:

Sommige honden kunnen ook hun eigen lichaam beschermen Voor anderen mensen of dieren. Dit kan komen door pijn of door onderzoeken bij de dierenarts die pijnlijk zijn geweest. Door het niet correct aanleren van bepaalde handelingen en de hond dwingen deze te ondergaan. Lichamelijk correcties, je hebt de hond een onprettig of pijnlijk gevoel gegeven. Na traumatische lichamelijke aanrakingen heb je de hond niet geleerd dat het ook andere en liefdevol kan. Meer voorbeelden zijn:

– Tuigje niet correct aanleren.
– Muilkorf niet correct aanleren
– Medisch onderzoek of behandelingen gedwongen ondergaan
– Je hond dwingen om te knuffelen
– Je hond bewust of onbewust pijn doen
– Lichamelijk correctie als in het nekvel pakken of in het lijf porren
– Oppakken tegen de zin in
– Aanraken tegen de zin in
– Voorbij gaan aan afstand vergrotende signalen
– Nagel knippen onder dwang
– Bij de staart pakken
– Aan het lijf pakken
– Oren pakken
– Fixeren zodat de hond geen uitweg meer heeft en niet los kan komen
– Grijpen aan een tuigje


Het beschermen van vreemde dingen/ andere honden:

Dit wordt ook wel Miscellaneous guarding genoemd. Honden kunnen andere honden als waardevol beschouwen en toe-eigenen. Vreemde dingen kunnen zijn:

– water
– Dingen waar ze normaal bang voor zijn
– Andere dieren
– Hun riem


In combinatie bepaalde dingen beschermen:

Het is niet ongewoon dat een hond omgevingen en omstandigheden gebonden bepaalde dingen meer beschermt. Een hond die zeer licht speeltjes kan beschermen en iets meer een plekje op de bank zal beschermen kan bijvoorbeeld feller beschermen en reageren als hij een nieuw speeltje heeft terwijl hij op de bank ligt. Of sommige honden kunnen bij bijvoorbeeld de dierenarts hun lichaam meer beschermen dan dat ze dit thuis bij hun begeleider zouden doen. Een combinatie van bepaalde factoren kan dus een heftigere reactie triggeren.

Sommige zaken kunnen los van elkaar geen probleem zijn maar in combinatie wel. Ook kan het afhangen van wie het doet. Honden leren ook persoonsgebonden. Heeft de hond nu extra stress en reageert hij daarom heftiger? Zoek dus uit of er combinaties zijn die over het hoofd gezien zijn. Dit is vooral belangrijk wanneer je bepaalt gedrag niet aan zag komen. Een dagboek bij houden kan een belangrijke sleutel zijn in het achterhalen van mogelijke oorzaken.


Preventief trainen met je hond die geen guarding problemen heeft of met je puppy:

Het is belangrijk dat je een pup leert dat deze geen reden heeft om zijn voer of bepaalde objecten te moeten beschermen. Je zal moeten gaan werken aan een vertrouwensband tussen je hond en jezelf. Dit kun je makkelijk doen met simpele spelletjes en oefeningen.

Je kan bijvoorbeeld een spelletje doen dat je een lekker kauwbot ruilt voor een ander lekker stuk kauw materiaal. Of een knuffel voor een lekker stukje vlees.
Pak ook nooit een voerbak zomaar weg als je hond aan het eten is maar stop liever tijdens het eten iets heel erg lekkers bij de hond in de bak.

En met lichamelijke handelingen kun je er ook een spel van maken zodat je jouw pup kan voorbereiden op zijn eerste trimsalon bezoek of een bezoek aan de dierenarts. Zorg dat het een prettige ervaring gaat worden door van te voren te oefen op een spelende en opbouwende manier.

Wanneer jouw hond bepaalde dingen beschermt is het zaak hiermee aan de slag te gaan. In lichte gevallen kan je heel ver komen met managen en vertrouwen opbouwen en in sommige gevallen zul je toch moeten gaan trainen. Zorg dat je hierin zeer zorgvuldig te werk gaat om erger te voorkomen. Als je hier zelf niet aan uit komt is het raadzaam om de hulp van een professional in te schakelen.

Alle honden kunnen hiermee te maken krijgen ongeacht het ras of de grote en afkomst van de hond. Size matters in dit geval want het spreekt voor zich dat een grote hond meer schade aan kan richten dan een kleine hond. Echter mag het niet uitmaken hoe groot de hond is, wanneer je dit constateert bij je hond zou je er mee aan de slag moeten gaan zodat de hond zich goed gaat voelen in die bepaalde situaties.

Het beschermen van voedsel, niet eetbare objecten , personen en ruimte/plekken is een overlevingskenmerk. Als honden vanaf vandaag zelf zouden moeten overleven dan waren de guarders de genen die de grootste kans op overleven hadden. Het is een overlevingsmechanisme en dus geen abnormaal gedrag.

Vandaag de dag vragen wij zo ongelofelijk veel van onze honden. Ze moeten met ander honden kunnen, met kinderen , vreemde plekken, drukke plekken , vreemde mensen, ze mogen niet uit hun slof schieten en al helemaal niet bijten. Deze standaard is abnormaal hoog! Dieren blijven dieren en dieren kunnen bijten als je over hun grens heen gaat.

Wij verwachten zo veel van onze honden maar zijn vaak niet instaat om een beetje begrip naar hun toe te tonen. Wij schieten ook uit onze slof en sommigen mensen knokken met elkaar. Niet elke dag is een goede dag en dus ook niet voor onze honden.

Hiermee wil ik absoluut niet zeggen dat agressie maar gewoon gevonden moet worden. Ik wil er mee zeggen dat we onze honden beter moeten leren begrijpen.
Als wij willen dat onze honden zich aanpassen aan ons leven dan moeten wij ons ook aan hun aanpassen. Leer de manier van communiceren kennen met jouw hond. Zo kun je hem liefdevol en correct opvoeden en ontstaat er wederzijds vertrouwen.


Dit artikel is geschreven door hondengededragsdeskundige Nadieh Cuijten , Lighttown Dogs. Het kopiëren of doorsturen van deze tekst of de afbeeldingen zonder schriftelijke toestemming maakt inbreuk op het auteursrecht.


Previous Post Next Post

You Might Also Like